شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 10
وزن: 1890 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 27,200 0
1401/05/12 27,200 0
1401/05/11 27,200 200
1401/05/10 27,400 0