میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 10
وزن: 6/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 89,750 1,800
1399/04/11 87,950 1,000
1399/04/10 86,950 0
1399/04/09 86,950 0