میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 10
وزن: 6/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/25 66,550 0
1398/12/24 66,550 300
1398/12/22 66,250 700
1398/12/21 65,550 500