پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صابری
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 88,000 1,000
1398/11/26 87,000 1,000
1398/11/20 86,000 0
1398/11/19 86,000 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳