فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران

گروه: �������� �������� ����
تولید کننده: کارخانه مشهد
ضخامت: 15
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/23 تماس بگیرید
1401/12/22 تماس بگیرید
1401/12/21 تماس بگیرید
1401/12/20 تماس بگیرید