لوله جدار چاه 10 اصفهان 6 متری

گروه: �������� �������� ������
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت:
وزن: 245 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/11 27,320 0
1401/04/06 27,320 0
1401/03/30 27,320 0
1401/03/24 27,320 0