میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 131,200 800
1399/10/24 132,000 600
1399/10/23 132,600 0
1399/10/22 132,600 100