لوله مانیسمان رده 20 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 21.2
وزن: 33 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 1,857,000 0
1401/05/12 1,857,000 0
1401/05/11 1,857,000 0
1401/05/10 1,857,000 0