شیت برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 8
وزن: 468 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,700 0
1401/05/13 19,700 0
1401/05/13 19,700 0
1401/05/12 تماس بگیرید