شیت برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 15
وزن: 703 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 23,900 0
1401/05/13 23,900 0
1401/05/13 23,900 0
1401/05/12 تماس بگیرید