لوله مانیسمان رده40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
تولید کننده: کارخانه اهواز
سایز: 1
وزن: 16 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 836,000 0
1401/05/12 836,000 0
1401/05/10 836,000 0
1401/05/09 836,000 0