لوله مانیسمان رده40 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
تولید کننده: کارخانه اهواز
سایز: 11.4
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 1,020,000 0
1401/05/12 1,020,000 0
1401/05/10 1,020,000 0
1401/05/09 1,020,000 0