میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 84,500 0
1399/04/09 84,500 0
1399/04/08 84,500 1,000
1399/04/05 85,500 0