قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 3
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/18 26,750 0
1402/03/17 26,750 0
1402/03/16 26,750 550
1402/03/10 27,300 0