نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 3
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 17,000 0
1401/05/12 17,000 100
1401/05/11 16,900 0
1401/05/10 16,900 0