نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه منظومه
ضخامت: 6
وزن: 31 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 61,500 500
1398/11/26 62,000 5,000
1398/11/07 57,000 2,000
1398/11/06 55,000 2,500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳