نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه جاوید بناب
ضخامت: 3
وزن: 16 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/12 19,300 100
1401/05/11 19,200 0
1401/05/10 19,200 0
1401/05/09 19,200 0