نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 3
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 17,100 0
1401/05/12 17,100 0
1401/05/11 17,100 0
1401/05/10 17,100 0