نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 4
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 98,500 1,500
1399/04/14 97,000 9,500
1399/04/10 87,500 0
1399/04/09 87,500 0