نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
ضخامت: 8
وزن: 57 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 106,000 6,500
1399/04/16 99,500 11,000
1399/04/10 88,500 0
1399/04/09 88,500 0