ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق گالوانیزه
تولید کننده: کارخانه شهرکرد
ضخامت: 0.5
وزن: 7000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/03 146,000 26,500
1399/02/02 119,500 7,000
1399/01/26 126,500 7,000
1398/11/30 133,500 5,000