02154103تلفن تماس

میلگرد ساده سایز: 6.5

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
6.5
نطنز
میلگرد ساده کلاف کارخانه
34,700
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 8

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
8
نورد جهان
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
32,600
5100
1397/03/28

میلگرد ساده سایز: 10

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
10
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
35,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 12

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
12
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30
12
فولاد یزد
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,650
0
1397/03/28

میلگرد ساده سایز: 14

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
14
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30
14
فولاد یزد
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,650
0
1397/03/28

میلگرد ساده سایز: 16

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
16
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 18

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
18
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 20

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
20
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 22

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
22
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30
22
فولاد یزد
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,650
0
1397/03/28

میلگرد ساده سایز: 25

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
25
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 26

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
26
فولاد یزد
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
34,650
0
1397/03/28

میلگرد ساده سایز: 28

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
28
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
35,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 30

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
30
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
35,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده سایز: 32

سایز
کارخانه
مشخصات کالا
قیمت (ریال)
نوسان (ريال)
تاریخ
32
نورد نوین متین
میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه
35,000
0
1397/03/30

میلگرد ساده برخلاف نوع آجدار آن از سطح صافی برخوردار است و مقاومت کششی آهن، 23 کیلوگرم بر میلی متر مربع می باشد؛ همچنین این میلگرد ها را با علامت Φ نشان می دهند. این میلگرد ها علاوه بر استفاده در سازه های بتن آرمه بمنظور جبران مقاومت کششی پائین آن (بتن)، در شفت های صنعتی و نما و ... نیز استفاده می شود.

میلگرد هایی را که قطر آنها کمتر از 6 باشد را "مفتول" می نامند. میلگرد هایی که سایز 6 تا 12 باشند، بیشتر برای خاموت سازی مورد استفاده قرار می گیرند و سایر سایز ها را برای ساخت تیرها، ستون ها، دال ها(سقفها) و فونداسیون ها استفاده می کنند. مواد اولیه ی تولید میلگرد، شمش می باشد که به آن "بیلت" نیز گفته می شود. میلگرد های ساده را به دو صورت کلاف یا شاخه تولید می کنند.

در کشور های مختلف استاندارد های مختلفی برای میلگرد وجود دارد که در ارتباط با خواص مکانیکی فولاد ها در هر استانداردی طبقه بندی هایی وجود دارد. در ایران عمده فولاد های میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می شوند که منطبق با استاندارد های روسی می باشند. استاندارد های A2 و A3 که برای میلگرد آجدار استفاده می شود، در میلگرد ساده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به کانال رسمی آهن پرایس بپیوندید