در حال دریافت اطلاعات...

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت تیرآهن کوثر اهواز 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
14

قیمت تیرآهن14 کوثر اهواز بنگاه تهران

کارخانه کوثر اهواز - 135 کیلوگرم
3,310,00020,000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت تیرآهن16 کوثر اهواز بنگاه تهران

کارخانه کوثر اهواز - 167 کیلوگرم
4,180,00020,000تومان
1402/07/01
توضیحات

-

تیرآهن کوثر اهواز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!