اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت عرشه فولادی هفت الماس 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.8
48,3000تومان
1402/03/11
توضیحات
0.9
48,3000تومان
1402/03/11
توضیحات
1
49,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
1.25
48,6000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

عرشه فولادی هفت الماس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!