میلگرد آجدار فولاد غرب

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه فولاد غرب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار فولاد غرب
1401/11/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار فولاد غرب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!