در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16
قیمت میلگرد 16 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 10 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 12 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 15 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 18 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 24 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 29 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ساده آذر گستر سدید استاندارد 6 متری - 33 کیلوگرم
29,500 26,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

میلگرد ساده آذر گستر سدید

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!