در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی سدید قم 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه سدید قم - 57 کیلوگرم
80×80
25,2000تومان
1402/07/01
توضیحات

-

نبشی سدید قم

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!