قیمت نبشی نورد فولاد اشتهارد

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه نورد فولاد اشتهارد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی نورد فولاد اشتهارد 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40*40

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 10 کیلوگرم
40*40
28,000150تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 60 کیلوگرم
80×80
27,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 95 کیلوگرم
100×100
27,800400تومان
1402/03/16
توضیحات

-

نبشی نورد فولاد اشتهارد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!