تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 14
وزن: 124 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/10 9,120,000 950,000
1398/11/27 8,170,000 50,000
1398/11/21 8,220,000 100,000
1398/11/20 8,120,000 520,000