میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ابرکوه
سایز: 16
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 78,800 3,200
1399/04/04 82,000 13,800
1399/03/19 68,200 800
1399/03/18 69,000 500