تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ماهان
سایز: 18
وزن: 210 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 22,020,000 3,000,000
1399/04/10 19,020,000 700,000
1399/04/08 19,720,000 700,000
1399/04/04 19,020,000 800,000