ناودانی 6 متری سبک کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت:
وزن: 39 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/24 76,000 5,700
1399/02/24 70,300 1,500
1399/02/23 68,800 2,200
1399/02/15 66,600 2,300