نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه البرز غرب
ضخامت: 10
وزن: 89 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/29 44,000 1,200