میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,950 0
1401/05/25 16,950 0
1401/05/24 16,950 0
1401/05/23 16,950 0