نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه فولاد تهران
ضخامت: 4
وزن: 17 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 تماس بگیرید
1401/05/25 تماس بگیرید
1401/05/24 تماس بگیرید
1401/05/23 تماس بگیرید