قیمت ورق اسیدشویی3 میل عرض 1250

گروه: ������ ����������������
ضخامت: 3
وزن: 23.4 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 41,400 300
1402/06/30 41,100 0
1402/06/29 41,100 0
1402/06/28 41,100 0