عرشه فولادی گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: �������� ������������
تولید کننده: کارخانه شهرکرد
ضخامت: 0.8
وزن: جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 29,450 100
1401/09/05 29,550 50
1401/09/02 29,600 0
1401/09/01 29,600 50