قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000×2000

گروه: ������ ������������������
ضخامت: 3
وزن: 16.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/10 164,000 0
1402/07/09 164,000 0
1402/07/08 164,000 0
1402/07/05 164,000 0