لوله اسپیرال 12 کالوپ تست آب 6 متری

گروه: �������� ��������������
تولید کننده: کارخانه کالوپ
ضخامت:
وزن: 290 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/11 27,200 0
1401/04/06 27,200 0
1401/03/30 27,200 0
1401/03/24 27,200 0