لوله مانیسمان رده 80 بنگاه تهران

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 2
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 2,410,000 0
1401/05/12 2,410,000 0
1401/05/11 2,410,000 0
1401/05/10 2,410,000 0