در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت لوله مانیسمان اهواز

1403/04/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه اهواز -
33/4
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه اهواز -
60/33
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه اهواز -
88/9
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
1 1/2
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه اهواز -
48/26
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
1 1/4
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه اهواز -
42/16
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
قیمت لوله مانیسمان دقیق کاوه

1403/04/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
33/4
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
60/3
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
88/9
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
114/3
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
1 1/2
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
48/3
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
1 1/4
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
42/2
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
2 1/2
قیمت لوله مانیسمان رده40، بنگاه کارخانه دقیق کاوه -
73
تماس بگیرید

1403/04/30

توضیحات
قیمت لوله مانیسمان لوله های وارداتی

1403/04/24

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
42/16
1,000,000 909,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
42/16
1,130,000 1,027,273 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1 1.4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
42/16
1,785,000 1,622,727 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
48/26
1,080,000 981,818 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
48/26
1,330,000 1,209,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
48/26
2,185,000 1,986,364 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
33/4
735,000 668,182 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
33/4
930,000 845,455 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
33/4
1,335,000 1,213,636 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
21/34
370,000 336,364 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
21/34
440,000 400,000 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
21/34
640,000 581,818 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
60/33
1,615,000 1,468,182 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
60/33
1,930,000 1,754,545 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
60/33
2,980,000 2,709,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
73/03
2,380,000 2,163,636 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
73/03
3,170,000 2,881,818 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
2 1.2
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
73/03
4,830,000 4,390,909 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
88/9
3,280,000 2,981,818 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
88/9
4,080,000 3,709,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
88/9
6,280,000 5,709,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
26/67
540,000 490,909 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
26/67
680,000 618,182 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
3.4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
26/67
885,000 804,545 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
114/3
4,680,000 4,254,545 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
114/3
5,080,000 4,618,182 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
4
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
114/3
8,275,000 7,522,727 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
141/3
6,700,000 6,090,909 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
141/3
6,870,000 6,245,455 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
5
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
141/3
11,450,000 10,409,091 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
168/28
7,670,000 6,972,727 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 40، بنگاه لوله های وارداتی -
168/28
9,300,000 8,454,545 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
6
قیمت لوله مانیسمان رده 80، بنگاه لوله های وارداتی -
168/28
17,450,000 15,863,636 0 تومان

1403/04/24

توضیحات
8
قیمت لوله مانیسمان رده 20، بنگاه لوله های وارداتی -
219/08
15,900,000 14,454,545 0 تومان

1403/04/24

توضیحات

لوله مانیسمان چیست؟

نام لوله مانیسمان (Mannesmann) که برگرفته از نام نخستین تولیدکننده آن است، به لوله بدون درز (Seamless) یا لوله گوشتی نیز شناخته می‌شود. این نوع لوله به دلیل اینکه جوش‌خوردگی ندارد از مقاومت بالایی برخوردار است که کارایی و دامنه کاربرد آن را نیز وسیع‌تر می‌کند.

گفتنی است لوله مانیسمان علاوه‌بر تولید در کارخانه‌های داخلی معمولا از طریق واردات نیز تأمین و در بازار عرضه می‌شود که اصولا در مقایسه با سایر لوله‌ها قیمت بالا و موارد مصرف خاصی دارد.

فرایند تولید لوله مانیسمان

لوله مانیسمان معمولا به دو روش و تحت استانداردهای مختلفی تولید می‌شود. ASME B36.10 و ASME B36.19 دو استانداردی است که در تولید لوله بدون درز به کار برده می‌شود. لوله بدون درز به روش‌های متعددی تولید می‌شود که در این مقاله به رایج‌ترین شیوه تولید این محصول که روش نورد و اکستروژن بیلت و ریخته‌گری گریز از مرکز است، پرداخته می‌شود.

تولید به روش نورد و اکستروژن بیلت

 • برش شمش به ابعاد مورد نیاز
 • حرارت‌دهی شمش در کوره جهت شکل‌دهی
 • عبور شمش از میان غلتک و ایجاد سوراخ در آن با شلیک سُنبه 12متری
 • افزایش طول و گرد کردن شمش با دستگاه الانگاتور
 • تاب‌گیری و یکدست کردن لوله
 • جداسازی سنبه از لوله
 • سرد کردن و تنظیم سر و ته لوله
 • کشش لوله و تنظیم در طول مورد نیاز
 • سرد کردن لوله و برش در طول‌های 12 و 6 متری و تست کیفیت
 • کونیک کردن دو سر لوله جهت جوشکاری و پولیش سطح لوله با روغن
 • بسته‌بندی و آماده‌سازی برای بارگیری

تولید به روش ریخته‌گری گریز از مرکز

در این روش از تولید، فلز مذاب درون قالب درحال چرخش ریخته می‌شود و به تناسب نیروی گریز از مرکز وارد شده و با هجوم مواد مذاب به دیواره دستگاه، در همان حین انجماد ایجاد می‌شود.

مقدار فلز مذابی که درون دستگاه قرار دارد و همچنین تعداد دور بر دقیقه دستگاه و نیروی وارده بر آن، تعیین‌کننده ضخامت لوله تولید شده است. این روش برای تولید لوله‌های ضخیم و با طول کوتاه استفاده می‌شود.

انواع لوله مانیسمان

لوله مانیسمان را معمولا براساس رده که نسبت قطر به ضخامت است، تقسیم‌بندی می‌کنند. رده‌ لوله مانیسمان معمولا در سایزهای مختلف متغیر است که به تناسب هر رده ویژگی، کیفیت و کارایی متفاوتی نیز خواهد داشت، در ادامه به بررسی این رده‌ها پرداخته می‌شود.

قیمت لوله مانیسمان رده 20

این رده که به لوله سبک نیز شناخته می‌شود، جزو رده‌های پرمصرف به‌شمار می‌رود که بیشترین استفاده آن نیز در لوله‌کشی توکار، تأسیسات و لوله‌کشی شوفاژ است. لوله مانیسمان رده 20 معمولا در شرکت لوله دقیق کاوه و لوله مانیسمان صادراتی اهواز تولید می‌گردد.

 

لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان یا لوله گوشتی یک نوع لوله فولادی است که برای انتقال سیالات و گازها در صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی استفاده می‌شود. این لوله‌ها که به لوله بدون درز شناخته می‌شوند به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و خوردگی، برای انتقال سیالاتی که شرایط خاصی را برای انتقال آنها به همراه دارند، مناسب هستند. قیمت لوله مانیسمان موجود در بازار به دلیل اینکه غالبا وارداتی هستند، نسبت به سایر لوله‌ها قیمت بالاتری دارند.

 لوله‌های مانیسمان بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند که در رده‌های مختلفب در بازار موجود است که شامل لوله مانیسمان رده 20، 40، 60، 80، 120 و 160 می‌شود که هر یک از این رده‌ها به واسطه ویژگی‌ها و استاندارد تولید قیمت متفاوتی دارند.

 

روش خرید و استعلام قیمت لوله مانیسمان

خرید لوله و استعلام قیمت لوله مانیسمان، به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که هر یک از مشتریان به تناسب شرایطی که دارند روش موردنظر را انتخاب می‌کنند در ادامه به برخی از این روش‌ها اشاره می‌شود.

 

 •  خرید آنلاین لوله مانیسمان: برخی از سایت‌های فروش لوله مانیسمان، قیمت‌های روزانه محصولات فولادی را منتشر می‌کنند. با مراجعه به این سایت‌ها و بررسی قیمت‌های منتشر شده، می‌توانید از به‌روزترین قیمت لوله مانیسمان مطلع شوید. به همین ترتیب شرکت آهن پرایس قیمت لوله مانیسمان و سایر لوله‌ها و محصولات فولادی را بر روی وبسایت خود قرار داده و روزانه آپدیت می‌کند. از همین رو خریداران می‌توانند با مقیسه قیمت محصول مورد نیاز خود با سایر شرکت‌ها خرید مناسبی انجام دهند.
 •  تماس با فروشگاه‌های لوله مانیسمان: با تماس با فروشگاه‌های لوله مانیسمان، می‌توانید قیمت لوله مانیسمان را استعلام کرده و با دریافت مشاوره از فروشنده به موقع برای خرید اقدام کنید.
 •  استفاده از اپلیکیشن: برخی از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان آهن با ساخت اپلیکیشن مرتبط امکان استعلام قیمت لوله مانیسمان را به صورت آنلاین فراهم می‌کنند. با دانلود و نصب این نرم‌افزارها مشتری می‌تواند به راحتی قیمت لوله مانیسمان و سایر آهن آلات را استعلام کند.
 •  بورس کالا: بورس کالا نیز مرجعی برای استعلام قیمت محصولات فولادی است و شرایط خاصی برای خرید از آن وجود دارد از همین رو همه مشتریان امکان خرید مستقیم از بورس کالا را ندارند.
 • مراجعه به بازار لوله مانیسمان: با مراجعه به بازار لوله مانیسمان و صحبت با فروشندگان، می‌توانید قیمت لوله مانیسمان را به‌صورت مستقیم از آنها استعلام کنید.

در هر صورت، باید به یاد داشت که قیمت لوله مانیسمان با توجه به ابعاد، ضخامت و کیفیت آن متفاوت است و باید قیمت محصول مورد نظر خود را با دقت و با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار دهید. همچنین، برای خرید لوله مانیسمان باید از فروشنده‌های معتبر و با سابقه خرید کنید تا از کیفیت و قیمت محصول اطمینان خطر داشته باشد.

لوله مانیسمان رده 20 چیست؟

لوله مانیسمان رده 20، یک نوع لوله فولادی با سطح داخلی صاف و بدون درز است که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، ساخت و ساز و سایر صنایع استفاده می‌شود. رده 20 به معنای مقاومت فشاری لوله با فشار 20 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، بنابراین، لوله‌های مانیسمان رده 20 قادر به تحمل فشار 20 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع هستند.

لوله مانیسمان رده 20 که به لوله سبک هم معروف استاز پرمصرف‌ترین و کاربردی‌ترین رده‌های لوله مانیسمان است از همین رو می‌توان گفت قیمت لوله مانیسمان رده 20 به دلیل وزن کمتر نسبت به رده‌های بالاتر، کمتر است. لوله مانیسمان رده 20 عمدتا توکار است و در تأسیسات و لوله‌کشی شوفاژ به کار گرفته می‌شود.

قیمت لوله مانیسمان رده 40

لوله رده 40 معمولا به لوله درز معروف است، مقاومت و استحکام بالایی دارد به همین جهت از آن برای صنایع با حساسیت بالا مانند انتقال گاز، صنعت پتروشیمی و سخت مخازن تحت فشار استفاده می‌شود. قطر لوله رده 40 معمولا بین 2/1 الی 16 اینچ است و گاهی اوقات در وزن 500 کیلوگرم نیز تولید می‌شود.


لوله مانیسمان از جمله لوله‌های بدون درز به شمار می‌رود و در بازار نیز به لوله گوشتی معروف است، این لوله معمولا در رده‌های 20 تا 160 تولید می‌شود و هر رده به تناسب استانداردها و شاخصه‌ها در امور متنوعی به مصرف می‌رسد.
رده یا به عبارتی ضخامت لوله یکی از فاکتورهای مهمی است که قیمت لوله مانیسمان را تعیین می‌کند و در واقع رده لوله شاخصی برای تقسیم‌‌بندی ضخامت‌های مختلف لوله مانیسمان است.
بر همین اساس می‌توان گفت لوله مانیسمان در رده‌های مختلفی تولید می‌شود که هر یک در صنعت خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از پرکاربردترین رده‌های لوله مانیسمان، لوله رده 40 است که نسبت به رده‌های پایین‌تر ضخامت بیشتری دارد از همین رو می‌توان گفت قیمت لوله مانیسمان رده 40 نسبت به لوله رده 20 بالاتر است.

البته باید در نظر داشت لوله مانیسمان رده 40 ممکن است در سایزهای مختلفی تولید شود که و ضخامت آن به نسبت سایز متغیر است؛ به عنوان نمونه ضخامت لوله مانیسمان رده 40 سایز 1 اینچ، حدود 3.38 میلیمتر است.
همین امر باعث می‌شود قیمت لوله مانیسمان رده 40 در سایزهای مختلف متغیر باشد؛ البته باید گفت علاوه بر رده لوله، عوامل دیگری هم بر قیمت لوله مانیسمان رده 40 اثرگذار است که از جمله آنها می‌توان به برند کارخانه، هزینه حمل و هزینه تولید، روش تولید، قیمت دلار و قیمت‌های جهانی اشاره کرد.
البته از آنجایی که لوله مانیسمان عمدتا به صورت وارداتی در بازار داخلی تأمین می‌شود قیمت لوله مانیسمان رده 40 نسبت به سایر لوله‌ها قیمت بالاتری دارد. از جمله کارخانه‌هایی که در ایران در زمینه تولید لوله مانیسمان فعالیت می‌کنند می‌توان به کارخانه دقیق کاوه و اهواز اشاره کرد.
لوله مانیسمان رده 40 به دلیل استاندارد تولید، استحکام و مقاومت بالا در برابر فشار بیشتر در صنایعی کشی‌رانی، ساختمان‌سازی و پالایشگاه به کار می‌رود و کاربرد زیادی در خطوط انتقال آب و گاز پرفشار و ساختمان‌های بلندمرتبه دارد.

کاربردهای لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان رده 40 به عنوان یک نوع لوله با مقاومت و استحکام بالا در برابر فشارهای بالا و شرایط سخت کاری، در صنایع مختلف گسترش یافته است. برخی از کاربردهای اصلی لوله مانیسمان رده 40 عبارتند از:

1. صنایع نفت و گاز: این لوله‌ها به عنوان یک جزء بسیار مهم در خطوط انتقال نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و دمای بالا، لوله‌های مانیسمان رده 40 مناسب برای انتقال مواد خطرناک نفتی و گازی هستند.

2. صنایع پتروشیمی: در واحدهای پتروشیمی که در آنها با فشارها و دماهای بالا کار می‌شود، لوله‌های مانیسمان رده 40 به منظور انتقال مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3. ساختمان‌سازی: این لوله‌ها در ساخت سازه‌های فلزی بزرگ مانند پل‌ها، تله‌کابین‌ها، و ساختمان‌های بلندمرتبه استفاده می‌شوند. از آنجایی که لوله‌های مانیسمان رده 40 استحکام بالایی دارند، در سازه‌هایی که نیاز به پایداری و قدرت تحمل فشار دارند، بسیار مناسب هستند.

4. خطوط انتقال آب و گاز پرفشار: برای انتقال آب و گاز به فشار بالا در شبکه‌های توزیع شهری و مناطق صنعتی، از لوله‌ مانیسمان رده 40 استفاده می‌شود.

5. صنعت دریایی: در صنایع دریایی که با شرایط سخت دریاهای عمیق و فشار زیر دریا سر و کار دارند، لوله‌ مانیسمان رده 40 به عنوان یکی از مواد ساختاری اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، لوله‌ه مانیسمان رده 40 به دلیل مقاومت و استحکام بالا در برابر شرایط سخت و فشارهای بالا، در صنایعی که نیاز به انتقال مواد به صورت ایمن و قابل اعتماد دارند، استفاده می‌شوند.

 

قیمت لوله مانیسمان رده 60

رده 60 لوله مانیسمان که در قطر 8 الی 24 اینچ ساخته می‌شود مانند مابقی لوله‌ها بدون درز نیست و متقاضی و کارایی چندانی هم ندارد، همچنین تولید لوله رده 60 معمولا از فولادهای کربنی انجام می‌شود.

قیمت لوله مانیسمان رده 80

ضخامت لوله رده 80 معمولا بین 3 الی 9 میلیمتر است که در وزن‌های 9 الی 150 کیلوگرم و در سایزهای مختلف تولید می‌شود. این نوع لوله جزو لوله‌های پرمصرف و سنگین محسوب می‌شود که غالبا در شرایط پرفشار و با خورندگی بالا استفاده می‌شود.

قیمت لوله مانیسمان رده 120

این نوع لوله که ضخامت زیادی دارد معمولا در وزن‌های 700 کیلوگرم تولید می‌شود و غالبا هم تولید آن بنا به درخواست مشتری صورت می‌گیرد. این محصول بیشتر در شرکت‌های پتروشیمی، انتقال مایع و گاز، لوله‌کشی بین‌خطی و ... به کار می‌رود.

قیمت لوله مانیسمان رده 160

این رده از لوله مانیسمان که در مقایسه با سایر رده‌ها وزن بالایی دارد معمولا در صنایع محدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله رده 160 که به لوله گوشتی مانیسمان هم شناخته می‌شود معمولا برای انتقال آب و گاز و برخی سیالات پرفشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی و کاربرد لوله مانیسمان

لوله مانیسمان به تناسب کارخانه‌ای که در آن تولید می‌شود دارای استاندارد مخصوصی است که ویژگی‌های لوله مانند قطر، طول و ضخامت و ... را مشخص می‌کند. لوله مانیسمان به طور کلی در طول‌های 6 و 12 متر و با قطرهای 1/2 الی 36 میلیمتر تولید می‌شود که قاعدتا هر یک کارایی خاصی دارد. از جمله کاربردهای مهم لوله مانیسمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • انتقال سیالات پرفشار و کم فشار
 • استفاده در پالایشگاه‌ها برای استخراج و انتقال نفت و گاز
 • استفاده در شرکت‌های پتروشیمی
 • عایق کابل‌های فشار قوی برق
 • تجهیزات هیدرولیک
 • صنایع غذایی
 • ذخیره و انتقال هیدروژن
 • صنایع دارویی

لوله مانیسمان نوعی لوله فولادی است که برای انتقال مواد شیمیایی و هیدروکربن‌ها از مخازن ذخیره‌سازی به صنایع پتروشیمی، نفت و گاز استفاده می‌شود.

این لوله‌ها از جنس فولاد ساخته شده و دارای قطرهای بزرگی مانند ۴۸ اینچ و بیشتر هستند. ضخامت دیواره لوله‌های مانیسمان نیز بسیار زیاد است و به این دلیل است که این لوله‌ها باید بتوانند فشارهای بالایی را تحمل کنند.

هدف از استفاده از لوله‌های مانیسمان، کاهش احتمال انفجار و نشتی در حین حمل‌ونقل مواد خطرناک است؛ بنابراین این لوله‌ها به طور معمول با استفاده از روش‌هایی مانند جوشکاری و آزمایش فشار هوا برای اطمینان از کیفیت و سلامت لوله‌ها تولید می‌شوند.

عوامل مؤثر بر قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی و صنعتی است که در بسیاری از صنایع و مخازن نفت و گاز و خطوط لوله بکار می رود. بررسی قیمت لوله مانیسمان به عنوان یکی از اصلی ترین اعمال مدیریتی و تجاری، بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل در ادامه به بررسی اهمیت و لزوم بررسی قیمت لوله مانیسمان پرداخته می شود.

1- کنترل هزینه‌ها:

بررسی قیمت لوله مانیسمان به مدیران شرکت ‌ها و تولید کنندگان میلگرد، امکان می دهد تا با توجه به قیمت ‌های فعلی، تصمیمات مناسبی در رابطه با تولید، فروش و خرید لوله مانیسمان بگیرند. همچنین، بررسی قیمت لوله مانیسمان برای خریداران نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا با توجه به قیمت ‌های فعلی، آن ‌ها می توانند تصمیمات مناسبی در خصوص خرید لوله مانیسمان بگیرند و از افزایش هزینه ‌های ساخت و ساز و تولید جلوگیری کنند.

2- بهبود عملکرد تولیدی:

بررسی قیمت لوله مانیسمان به صنعت ساخت و ساز و صنایع مختلف کمک می کند تا بهترین راهکارهایی را در خصوص مدیریت و کنترل هزینه ‌ها و بهبود عملکرد تولیدی پیشنهاد دهند. با بررسی قیمت لوله مانیسمان، شرکت ‌ها می توانند بهبود در فرآیند تولید و افزایش بهره وری را داشته باشند.

3- اطمینان از کیفیت محصول:

بررسی قیمت لوله مانیسمان به خریداران اطمینان می دهد که محصولی که خریداری می کنند، با کیفیت بالا و قیمت مناسب است. با بررسی قیمت لوله مانیسمان، خریداران می توانند بهترین گزینه را انتخاب کنند و از خرید محصولات با کیفیت پایین و قیمت نامناسب جلوگیری کنند.

4- پیش بینی تغییرات بازار:

بررسی قیمت لوله مانیسمان به مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می کند تا تغییرات بازار را پیش بینی کنند و بهترین تصمیمات را برای کسب و کار خود بگیرند. با بررسی قیمت لوله مانیسمان، می توان تغییرات بازار را پیش بینی کرد و از خریداران کسب و کار، جلوگیری کرد.

5- افزایش رقابت و تنوع در بازار:

بررسی قیمت لوله مانیسمان، باعث افزایش رقابت و تنوع در بازار می شود. با توجه به بررسی قیمت لوله مانیسمان، شرکت ‌ها می توانند قیمت ‌های مناسب تری را برای محصولات خود تعیین کنند و در بازار رقابتی، رقابت سالم تری را فراهم کنند.

به طور کلی، بررسی قیمت لوله مانیسمان برای مدیران شرکت‌ها، تولیدکنندگان، خریداران و سایر عوامل مرتبط با این صنعت، بسیار حائز اهمیت است. این بررسی باعث کنترل هزینه‌ها، بهبود عملکرد تولیدی، اطمینان از کیفیت محصول، پیش بینی تغییرات بازار و افزایش رقابت و تنوع در بازار می شود. به همین دلیل، بررسی قیمت لوله مانیسمان باید به عنوان یک فعالیت اساسی در صنعت مورد توجه قرار گیرد.

پس از آگاهی از اهمیت بررسی قیمت لوله مانیسمان ضروری است از مهمترین مؤلفه‌هایی که قیمت این محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیز مطلع شده و مورد بررسی قرار دهید از همین رو در ادامه به عواملی که قیمت لوله مانیسمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد پرداخته می‌شود.

همانطور که اشاره شد بخشی از نیاز بازار داخلی به لوله مانیسمان از طریق واردات تأمین می‌شود به همین جهت علاوه‌بر نرخ دلار، برند سازنده، کشور تولیدکننده، ابعاد لوله، سایز و کیفیت لوله، وزن، ضخامت و ابعاد آن تأثیر مستقیمی بر قیمت لوله دارد.

اما برخی فاکتورهای محوری دیگر وجود دارد که علاوه‌بر لوله مانیسمان قیمت سایر محصولات فولادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که از این موارد می‌توان به میزان عرضه و تقاضا، میزان صادرات و واردات، قیمت‌های جهانی، نرخ تورم، قیمت نفت، هزینه حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و... اشاره کرد.

عوامل متعددی در تعیین قیمت روز لوله مانیسمان اثرگذار هستند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:

 1. مواد اولیه: مانیسمان از آلیاژهای آلومینیوم و فولاد ساخته می‌شود؛ بنابراین قیمت مواد اولیه مانند قیمت فولاد و آلومینیوم بر روی قیمت لوله مانیسمان تأثیر می گذارد.
 2. طول و اندازه: قطر و ضخامت لوله مانیسمان نیز بر روی قیمت آن تأثیر دارد، همچنین طول لوله نیز به عنوان یک عامل مؤثر در قیمت محصول است.
 3. تولیدکننده: شرکت‌های مختلفی در زمینه تولید لوله مانیسمان وجود دارند و هر شرکت می‌تواند قیمت خود را براساس شرایط بازار تعیین کند.
 4. نوع پوشش: لوله‌های مانیسمان ممکن است با روکش‌های مختلفی مانند پوشش پلی اتیلن (PE)، پوشش اپوکسی (Epoxy) و غیره پوشش داده شوند. نوع پوشش بر روی عمر و عملکرد لوله تأثیر می‌گذارد و در نتیجه قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 5. نوع استفاده: لوله‌های مانیسمان می‌توانند برای انتقال گاز، نفت، آب، فاضلاب و غیره استفاده شوند؛ برای هر کاربرد نیاز به ویژگی‌های خاصی است که باعث افزایش قیمت محصول می‌شود.
 6. شرایط بازار: شرایط بازار همیشه تحت تأثیر تقاضا و عرضه، شرایط اقتصادی، تغییرات قوانین و مقررات و سایر عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد؛ بنابراین قیمت لوله مانیسمان نیز تحت تأثیر این شرایط است.

خدمات آهن پرایس برای لوله مانیسمان

در شرکت آهن پرایس برای لوله مانیسمان خدمات برشکاری با اره و هوابرش، کونیک کردن و رزوه کردن لوله ارائه می‌شود که هزینه آن به صورت مجزا محاسبه و دریافت می‌شود، همچنین ارسال سریع بار، ارائه ضمانتنامه کتبی کیفیت و قیمت و امکان مرجوع کالا در صورت مغایرت با پیش‌فاکتور از دیگر خدمات شرکت آهن پرایس است.

شایان ذکر است که خدمات پانچ و سوراخکاری، گالوانیزه کردن، برشکاری با گیوتین، CNC و برش لیزری و... نیز برای سایر محصولات ارائه می‌شود.

حداقل میزان خرید لوله مانیسمان از آهن پرایس

خرید لوله مانیسمان معمولا به صورت شاخه‌ای انجام می‌شود؛ خرید در تناژهای پایین معمولا به صورت کیلویی است اما در تناژهای بالا به صورت شاخه‌ای به فروش می‌رسد.

شایان ذکر است از آنجایی که هزینه بار رقم بالایی را شامل می‌شود، پیشنهاد می‌شود خرید لوله مانیسمان در شاخه‌های کمتر از نزدیک‌ترین بنگاه به محل پروژه انجام شود تا خریدار هزینه گزاف دیگری پرداخت نکند.

زمان اعتبار قیمت لوله مانیسمان در سایت آهن پرایس

قیمت لوله مانیسمان و کلیه محصولات فولادی به صورت روزانه بر روی وبسایت و کانال‌های شرکت آهن پرایس به‌روزرسانی می‌شود و تا پایان همان روز نیز اعتبار دارد، علاو‌ه‌بر این مشتریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری 02154103، علاوه‎بر دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان حرفه‌ای آهن پرایس، از قیمت آهن آلات نیز مطلع شوند.

برترین کارخانه‌‌های تولیدکننده لوله مانیسمان

لوله مانیسمان محصولی است که در مقایسه با سایر لوله‌های روش تولید متفاوتی دارد از همین رو نمی‌توان انتظار داشت که درهمه کارخانه‌های فولادی کشور تولید شود، اما با وجود این شماری از کارخانه‌های فولادی کشور در زمینه تولید لوله مانیسمان فعالیت دارند.

اگرچه  تولید داخلی این محصول در بازار یافت می‌شود اما این کارخانه‌ها به دلیل برخی محدودیت‌ها قادر به ساخت تمامی سایزهای لوله مانیسمان فولادی نیستند به همین جهت برای تأمین نیاز بازار داخل لوله مانیسمان به صورت وارداتی نیز تهیه می‌شود؛ به طوری که درصد بالایی  از این محصول از کشورهای دیگر از جمله چین وارد می‌شود. از دیگر برندهای خارجی لوله مانیسمان در بازار ایران می توان به آرسلومتال رومانی، اینترپایپ اکراینی، توبوس اسپانیا، ام اند ار چین، لانترین چین،  جی اس تی چین و ... اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد در ایران نیز شمار معدودی از کارخانه‌های فولادی لوله مانیسمان تولید می‌کنند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

 • کارخانه کاوه ایرانیان
 • کارخانه گستر اسفراین
 • کارخانه لوله پروفیل ساوه
 • کارخانه لوله و نورد اهواز
 • کارخانه فولاد صنعت
 • کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • کارخانه پروفیل فولادی اصفهان

هر یک از کارخانه‌هایی که گفته شد براساس استانداردها و تکنولوژیهای متفاوتی به تولید می‌پردازند. همچنین سایز، قطر و رده و حتی موارد مصرف هر کارخانه نیز ممکن است با دیگری متمایز باشد.

از آنجایی که لوله مانیسمان قیمت بالایی دارد اطلاع از کارخانه‌های تولیدکننده و کیفیت محصول و سایر فاکتورهای کاربردی برای خریدار اهمیت بسزایی دارد به همین جهت شرکت آهن پرایس نرخ  لوله مانیسمان را به طور روزانه آپدیت می‌کند، گفتنی است برای خرید لوله مانیسمان یا دریافت مشاوره از کارشناسان حرفه‌ای اهن پرایس می‌توانید با شماره 02154103 در تماس باشید.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
لوله های مانیسمان در چه رده هایی در بازار موجود می باشد؟

لوله مانیسمان رده 20، رده 40 و رده 80 در بازار موجود می باشد که هرکدام ویژگی های بخصوصی دارد.

طول هر شاخه لوله مانیسمان چند متر می باشد؟

طول لوله های مانیسمان معمولا 6 متر می باشد اما در بازار لوله های 11 و 12 متری نیز موجود است.

حداقل تناژ قابل خرید لوله مانیسمان چه میزان می باشد؟

فرایند خرید در مجموعه آهن پرایس بسیار منعطف می باشد و مشتریان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنند.

پرکاربردترین رده لوله مانیسمان کدام است؟

لوله‌های مانیسمان در رده‌های مختلفی تولید می‌شوند اما لوله‌های رده ۲۰، ۴۰ و ۸۰ کاربرد بیشتری نسبت به سایر رده‌ها دارند.

نحوه خرید لوله مانیسمان از مجموعه آهن پرایس به چه صورت می باشد؟

شما می توانید پس از برقراری تماس با شماره 54103-021 و کسب مشاوره رایگان از کارشناسان ما، نسبت به دریافت پیش فاکتور و خرید لوله مانیسمان اقدام نمایید.

-

قیمت لوله مانیسمان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!

ساعت کاری به پایان رسیده است با ثبت درخواست ، کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس می گیرند.