شیت برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 12
وزن: 702 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 18,300 0
1401/05/13 18,300 0
1401/05/13 18,300 0
1401/05/12 18,300 400