میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/25 66,050 0
1398/12/24 66,050 300
1398/12/22 65,750 700
1398/12/21 65,050 500