میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 87,950 1,800
1399/04/11 86,150 1,000
1399/04/10 85,150 0
1399/04/09 85,150 0