جدول وزن آهن آلات

متن توضیحات...

محاسبه وزن پروفیل

برای بدست آوردن وزن محصول مورد نظر سایز ها را بصورت زیر وارد نمایید. بطور مثال: پروفیل 40*30 با ضخامت 2 میل:

ضخامت: 2
طول: 40
عرض: 30

محاسبه وزن ورق

برای بدست آوردن وزن محصول مورد نظر سایز ها را بصورت زیر وارد نمایید. بطور مثال: ورق 3 میل 6*1/5:

ضخامت: 3
طول: 6000
عرض: 1500