مشکلات بنیادی صنعت فولاد

مشکلات بنیادی صنعت فولاد
مشکلات بنیادی صنعت فولاد

مشکلات بنیادی صنعت فولاد

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد،در موضوع فولاد یکی از مشکلات بنیادی به فقدان سیاست گذاری باز می گردد و همین مسئله سبب شده است تا ذینفعان در قالب شرکت یا مجتمع نگاهی بخشی به صنعت فولاد داشته باشند.
 برای رهایی از این وضعیت همکاری های صنفی تولید کنندگان ضروری هستند، تا از این طریق بتوانند ضمن تحلیل دقیق شرایط، دغدغه ها و موانع را به صورت دقیق با نهاد های متولی و تصمیم گیر منطق کنند و از منافع سرمایه گذاران و شاغلین این بخش نگهداری کنند.
 تحقق این امر زمانی ممکن است که آگاهی نسبت به وضعیت، متقاعد سازی تصمیم گیران و تصمیم سازان و برنامه ریزی مدون و افق مند وجود داشته باشد، تا زمانی که این موضوع روی ندهد و هرکدام از صاحبان صنعت فولادی به صورت بخشی بخواهد اقدامات خویش را تعقیب نماید نتیجه ای جز سیاست ها و اقدامات سینوسی متصور نمی شود. اعتقاد راسخ کارشناسان بازار فولاد که حل مشکلات صنعت فولاد در حین توجه به مقتضیات محلی و خرد نیاز به عمل در چارچوب ملی و پیوند تنگاتنگ فعالین این حوزه دارد.
 از این رو توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و موثرترین سرمایه نیز می باشد ، در راستای همین موضوع میدان دادن به نیرو های تحصیلکرده، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی، توانمندی و سلامت پیگیری شد و همین امر سبب انگیزش و مشارکت نیروی انسانی در تولید و بهبود راندمان تولید شده است.
 بنا بر این با توجه به مسئولیت اجتماعی که شامل توجه به مسائل رفاهی نیروی تولید، موضوعات درمانی با هدف خدمات گسترده تر به پرسنل و خانواده هایشان، توجه به موضوعات اجتماعی محیط تولیدی اعم از کارخانه و جوار آن شامل بهره گیری از نظرات و دیدگاه های سازمان های مردم نهاد، رسانه های اجتماعی و بسترسازی برای مقابله با آسیب ها و تهدیدات زیست محیطی از جمله آلودگی های هوا است، با جدیت دنبال می شود.اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳