قیمت تیرآهن فولاد یزد

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن کارخانه فولاد یزد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت تیرآهن فولاد یزد 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
14

قیمت تیرآهن14 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد - 135 کیلوگرم
3,900,0000تومان
1402/03/18
توضیحات
16

قیمت تیرآهن 16 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد - 175 کیلوگرم
4,950,0000تومان
1402/03/18
توضیحات
18

قیمت تیرآهن 18فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد - 210 کیلوگرم
6,050,0000تومان
1402/03/18
توضیحات
20

قیمت تیرآهن 20 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد - 250 کیلوگرم
7,050,0000تومان
1402/03/18
توضیحات
24

قیمت تیرآهن24 فولاد یزد بنگاه تهران

کارخانه فولاد یزد - 355 کیلوگرم
9,940,0000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

تیرآهن فولاد یزد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!