قیمت فلنج دنده ای مشهد

لیست قیمت روزانه فروش فلنج دنده ای کارخانه مشهد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت فلنج دنده ای مشهد 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
2
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
3
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
3.4
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
4
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
5
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
6
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
1 1.2
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
2 1.2
20
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات
1 1.4
15
تماس بگیرید
1402/03/16
توضیحات

-

فلنج دنده ای مشهد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!