قیمت لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش لانه زنبوری کارخانه ذوب آهن اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان 1402/03/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
4,895,00050,000تومان
1402/03/08
توضیحات
14
4,845,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات
16
5,845,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات
18
6,845,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات
20
8,700,00050,000تومان
1402/03/08
توضیحات
22
9,855,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات
24
11,160,000250,000تومان
1402/03/08
توضیحات
27
12,315,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات
30
15,170,000100,000تومان
1402/03/08
توضیحات

-

لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!