لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش لانه زنبوری کارخانه ذوب آهن اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان
1401/09/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
2,926,000221,000تومان
1401/09/17
توضیحات
14

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
3,285,00010,000تومان
1401/09/17
توضیحات
16

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
3,595,00020,000تومان
1401/09/17
توضیحات
18

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
4,535,00030,000تومان
1401/09/17
توضیحات
20

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
5,610,00010,000تومان
1401/09/17
توضیحات
22

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
6,805,000100,000تومان
1401/09/17
توضیحات
24

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
7,550,00040,000تومان
1401/09/17
توضیحات
27

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
8,815,00080,000تومان
1401/09/17
توضیحات
30

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری بنگاه تهران
شاخه 12متری
10,670,0000تومان
1401/09/17
توضیحات

-

لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!