در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت لوله جدار چاه اصفهان

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت لوله جدار چاه 10، اصفهان کارخانه اصفهان -
5
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
10
قیمت لوله جدار چاه 10، اصفهان کارخانه اصفهان -
6
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت لوله جدار چاه 12، اصفهان کارخانه اصفهان -
5
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
12
قیمت لوله جدار چاه 12، اصفهان کارخانه اصفهان -
6
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
14
قیمت لوله جدار چاه 14، اصفهان کارخانه اصفهان -
6
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات
16
قیمت لوله جدار چاه 16، اصفهان کارخانه اصفهان -
6
45,500 41,364 0 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

لوله جدار چاه اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!