اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله صنعتی صابری 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صابری - 19 کیلوگرم
2
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صابری - 23 کیلوگرم
2/5
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله صنعتی صابری

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!