قیمت میلگرد ساده فولاد گلستان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه فولاد گلستان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده فولاد گلستان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5.5
28,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
6.5
28,3000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

میلگرد ساده فولاد گلستان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!