قیمت ناودانی اروپایی فایکو

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی اروپایی کارخانه فایکو

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ناودانی اروپایی فایکو 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
18

قیمت ناودانی اروپایی(هم وزن) 12 متری

کارخانه فایکو - 265 کیلوگرم
34,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
22

قیمت ناودانی اروپایی(هم وزن) 12 متری

کارخانه فایکو - 353 کیلوگرم
33,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
24

قیمت ناودانی اروپایی(هم وزن) 12 متری

کارخانه فایکو - 405 کیلوگرم
33,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ناودانی اروپایی فایکو

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!